Цацрагийн хамгаалалт Нүхтэй полиэтилен хавтан

  • Radiation Protection Borated Polyethylene Sheets

    Цацрагийн хамгаалалт Нүхтэй полиэтилен хавтан

    Нүхтэй полиэтилен хуудас нь Hongbao Chem -ийн холбогдох засгийн газрын товчоотой хамтран боловсруулсан шинэ бүтээгдэхүүн юм. Хэт өндөр молекул жинтэй полиэтиленийг үндсэн түүхий эд болгон ашиглаж, борын нэгдлүүд, полиэтилен лав болон бусад нэмэлтүүдийг нэмж тусгай аргаар полимержүүлдэг.